Polityka prywatności

     Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się
komfortowo. Poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania
przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez
nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego
rozporządzenia
o ochronie danych.
Administrator danych osobowych ("Administrator")
Administratorem Twoich danych osobowych będzie MODOSTREFA Bartłomiej Patalas z
siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, ul. Jesionowa 7, 95-050 Konstantynów Łódzki
 
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

1. listownie pod adresem: ul. Jesionowa 7, 95-050 Konstantynów Łódzki
2. przez e-mail: florentiasklep@gmail.com
 
    Inspektor ochrony danych
 
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w przez
adres e-mail: florentiasklep@gmail.com

Dane osobowe i prywatność
Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz
poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych
z funkcjonowaniem Sklepu.

Twoje dane będziemy przetwarzać w celu:

1. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz bieżącej obsługi klientów i potencjalnych
    klientów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do
    zawarcia i wykonywania umowy,
2. marketingu bezpośredniego naszych produktów, w tym w celach analitycznych i
    profilowania; w ramach marketingu bezpośredniego będziemy m.in. przysyłać Ci newsletter
    oraz oferty na wskazany przez Ciebie adres e-mail, a także wyświetlać Ci reklamy
    produktów, które mogą Cię zainteresować. Będziemy także dokonywać profilowania w
    celach marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest tu Twoja zgoda, pod
    warunkiem, że ta zgoda została przez Ciebie udzielona; w przeciwnym razie Twoje dane
    osobowe nie będą przetwarzane w tych celach;
3. ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Tobą umową
    sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do
    realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem
    administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.
 
    Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej
oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Dokonujemy profilowania, aby
lepiej poznać Twoje preferencje i potrzeby w odniesieniu do naszych produktów i w efekcie
zaproponować Ci lepiej dopasowaną ofertę. Na podstawie Twojego profilu będziemy wysyłać
Ci dobrane dla Ciebie komunikaty marketingowe. Będziemy też na tej podstawie
proponować Ci wzięcie udziału w akcjach rabatowych lub sezonowych obniżkach cen,
a także informować Cię o obniżkach cen na wybrane produkty lub marki.
Do profilowania wykorzystujemy dane o dokonanych przez Ciebie wcześniej zakupach oraz
aktywności na stronie internetowej naszego sklepu, w tym o towarach, które oglądałeś lub
umieściłeś w Koszyku lub schowku, dane o średniej wartości Twoich zakupów oraz ich
częstotliwości, a także Twojej aktywności w mediach społecznościowych. Ponadto przy
profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące [np. towarów wybieranych
chętnie przez osoby o tożsamym profilu].
Podstawa przetwarzania:

1. Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej
    zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)|
2. Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c
    RODO
3. Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
4. Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające
    do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
5. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia,
    dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
6. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu
    bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
7. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach
    analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
8. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1
    lit. f RODO)

Podanie danych:

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne
do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży – bez podania danych osobowych nie jest
możliwe zawarcie umowy sprzedaży.
Skutek niepodania danych:
W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
1. brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
2. brak możliwości korzystania z usług Sklepu
3. brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
Możliwość cofnięcia zgody:
W każdej chwili - Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje
zgodne z prawem.

Okres przetwarzania:

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu
podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
1. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich
    danych
2. ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych
    z umową zawartą przez Sklep przez strony
3. cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
4. zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych-
    w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes
    administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego-
    w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 
    Bezpieczeństwo danych
 
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne
z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą
certyfikatu SSL.
Twoje uprawnienia
Przysługuje Ci prawo żądania:
1. dostępu do Twoich danych osobowych,
2. ich sprostowania,
3. usunięcia,
4. ograniczenia przetwarzania,
5. żądania przeniesienia danych do innego administratora.
A także:
1. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
    z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących
    Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie
    uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
2. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego,
    w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
    Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
    Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę
    do organu nadzorczego.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane.
Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:
1. dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
2. dostawca płatności
3. osoby współpracujące z Tobą na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające Twoją
    bieżącą działalność
4. dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie
    księgowe)
5. podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
6. odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do
    udostępnienia im danych
   
    Kontakt z administratorem:
 
Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?
Napisz na adres e-mail: florentiasklep@gmail.com
Polityka Cookies (CIASTECZKA)
Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek).
Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W
szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników
wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te
pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować
działanie Serwisu indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają
nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną
wartość.

Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:

1. COOKIES SESYJNE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
    momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale
    usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
    jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika
2. COOKIES TRWAŁE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
    momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia
    nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie
    pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z
 
Urządzenia Użytkownika.
 
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego
Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe,
poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej
przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki lub z informacji na
temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl